არასამთავრობო ორგანიზაცია "რეგიონების განვითარების ფონდი" კონრად ადენაუერის ფონდის პროექტის მხარდაჭერით "დიალოგი პროგრესისათვის" 8 დან - 22 აგვისტომდე ახორციელებს პროექტს, ქალაქ ამბროლაურსა და ონის მუნიციპალიტეტებში.

პროექტის თემა: რაჭის რეგიონში ახალგაზრდა ლიდერთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ხელშეწყობა, სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის იმპლემენტაციასა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობაში ჩართვა.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა