“თქვენი ჩართულობა და დახმარება მნიშვნელოვანია რეგიონული განვითარებისათვის. ა.შ. ”