საქართველოს რეგიონების განვითარების მაჩვენებლის ამაღლება

საქართველოში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დონის ამაღლება

ახალგაზრდებისგან დაცლილი რეგიონების პატრონაჟი და განვითარება

საერთაშორისო ფონდების მოძიების პარალელურად, საქართველოს დასაქმებული საზოგადოების მხარდაჭერით, ქართული, "რეგიონების განვითარების ფონდის" შექმნა და მისი ეფექტიანი განკარგვით ფილანტროპიის პოპულარიზაცია.